SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Presentació
David Saldoni

Treballem per a les persones,
treballem per Sallent.

David Saldoni de Tena
Alcalde de Sallent

Benvolguts sallentins i sallentines,

Des de l’Ajuntament de Sallent tenim una clara voluntat de treballar per millorar el nostre poble, per dinamitzar-lo i fer-lo atractiu. En aquesta línia tenim un projecte molt ambiciós per tota la zona de la riba del Llobregat, que per extensió afectarà a tot el poble.

Aquest projecte, emmarcat dins la llei de barris, s’explica en aquesta revista, que té la voluntat de fer arribar a tot Sallent, la informació sobre el contingut d’aquest projecte que es tirarà endavant els propers anys.

La situació econòmica general i de les administracions en particular, farà que aquest projecte no vagi tan ràpid com voldríem, però a Sallent l’impulsarem d’una forma decidida i amb una planificació econòmica que ens permetrà afrontar les principals actuacions.

La recuperació de la riba del Llobregat, a més d’una millora estètica i funcional, suposa un impuls pels serveis, l’atenció a les persones, la inclusió i la protecció del medi ambient del qual en gaudirà tot el municipi.

 

L’equip de govern estem plenament compromesos amb aquest projecte, i considerem que serà una bona eina per contribuir a sortir de la crisi, dinamitzar l’activitat econòmica del municipi i recuperar espais i edificis emblemàtics per l’ús i gaudi dels sallentins i sallentines.

Convido a tothom a visitar la pàgina web del projecte, www.recuperemlariba.com i fer-hi les aportacions que considereu oportunes. Hem de treballar tots junts, cada un des del seu àmbit i les seves responsabilitats per tal de contribuir a fer de Sallent un poble viu social, empresarial i culturalment.

Per part de l’equip de govern hi posarem tota la força, il·lusió i lideratge perquè els objectius que s’exposen en aquesta revista esdevinguin realitat, i estic convençut que també podem comptar amb l’impuls de la resta de la societat sallentina.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Anna Maria Fernández Garcia

Posem l’atenció en les
persones, perquè volem
la participació dels veïns.

Anna Maria Fernández Garcia
Regidora de Serveis Generals
i del Pla de Barris de Sallent

Recuperar la riba del nostre Llobregat, no només des del punt de vista del medi ambient, sinó donant-li vida al seu entorn, és un esforç que ens mereixem tots plegats.

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la qualitat de vida dels sallentins i sallentines, fent del nostre municipi un indret amb caràcter i personalitat d’on ens sentim orgullosos de pertànyer, que arribi a esdevenir un referent comarcal i un pol d’atracció econòmic, cultural i social. Només ho aconseguirem si des de l’acció de govern municipal posem l’atenció en les persones com a prioritat, tant els vessants econòmics i socials, com culturals i d’entorn urbà. Aquest és, doncs, un projecte transversal que té en el seu centre de gestió els veïns i veïnes de la zona, i per extensió, de tot Sallent.

Un projecte tan transversal, necessita de la implicació dels sallentins i sallentines i és per això que posem al vostre abast les eines de participació necessàries per a decidir com ha de ser el futur d’aquest entorn. És necessària la participació ciutadana en la presa de decisions públiques. L’Ajuntament, en aquest sentit ha de ser fruit d’uns objectius i criteris consensuats per tothom que permetin un treball amb projecció i finalitats globals. Ja ho vam fer per definir el projecte. Ara ho farem per concretar com han de ser les actuacions.

En el camp urbanístic, millorem els carrers i el mobiliari urbà. Soterrem línies de serveis i ajudem a rehabilitar les cases del barri. En l’àmbit econòmic –màxima prioritat ateses les circumstàncies de crisi econòmica- potenciem el comerç i el nostre teixit empresarial. En l’àmbit social combatem les exclusions i fomentem la bona convivència i el civisme. Hem creat una Oficina tècnica i d’atenció i informació sobre el projecte, des d’on també impulsarem la participació ciutadana que necessita el Pla.

Aquest projecte s’ha de portar a terme en un màxim de quatre anys; no obstant es pot sol·licitar una pròrroga de sis anys per les actuacions d’inversió i de dos anys per a la resta d’actuacions.

El resultat l’anirem veient en els propers quatre anys i serà el fruit de la col·laboració de tots plegats, perquè sabem que RECUPERANT LA RIBA, SALLENT SUMA.