SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Què s'està fent?  /  Neteja i restauració de la llera del riu llobregat al barri de la riba del riu dins el programa de millora de barris.
Neteja i restauració de la llera del riu llobregat al barri de la riba del riu dins el programa de millora de barris.
  • 113145-1395809.jpg
  • 113145-6692857.jpg
  • 113001-7395257.jpg
  • 113001-7145674.jpg
  • 113001-7369266.jpg
  • 112834-7617343.jpg
  • 112834-8950900.jpg

Neteja i restauració de la llera del riu llobregat al barri de la riba del riu dins el programa de millora de barris.

Aquesta actuació ha estat executada per l’empresa Phragmites SL i s’ha efectuat amb les autoritzacions prèvies pertinents de l’Agència Catalana de l’Aigua i el vist-i-plau de l’inspector de l’Agència.
Els treballs es van iniciar a finals de setembre i han finalitzat a principis d’octubre de 2011.
L’àmbit concret d’actuació ha estat un tram de 135 metres del marge esquerre del riu Llobregat aigües amunt de la resclosa de la Casa Torres Amat.
L’objectiu de l’actuació és la neteja i restauració del bagant de la turbina de la Casa Torres Amat i el sanejament del mur de pedra existent.
La maquinària utilitzada per a l’execució dels treballs principals ha estat una rotativa de cadenes que ha accedit a la zona d’actuació des de la llera.
La retirada de sediments ha inclòs l’obertura d’un petit canal per afavorir un flux d’aigua estable cap al bagant de la Casa Torres Amat i per consolidar unes condicions hidràuliques que minimitzin els processos de sedimentació i de nova colmatació de l’espai.