SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Què s'està fent?  /  El Ple del 30 d’octubre es suspèn l’executivitat de l’acord d’adjudicació produït en el Ple del 18-09-12.

El Ple del 30 d’octubre es suspèn l’executivitat de l’acord d’adjudicació produït en el Ple del 18-09-12.