SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Actuacions a la Riba de Sallent  /  Rehabilitació de Cal Carrera
Rehabilitació de Cal Carrera

Rehabilitació de Cal Carrera

 • 071802-356015.jpg
 • 071802-7910049.jpg
 • 071821-3298975.jpg

Actuacions


El projecte de Cal Carrera està subvencionat per diferents vies i per tant la seva execució es realitza a partir de diferents fases. En aquest moments el projecte d’obres i la primera fase de reforma ja s’han iniciat. La segona fase que es correspon a la reforma interior, partició d’espais, instal·lacions i mobiliari de la sala és la que es finançarà amb el projecte de la Llei de Barris.

L’edifici de Cal Carrera dotarà al barri i alhora al municipi d’un equipament d’ús cultural que estarà dotat d’una sala polivalent a la planta baixa que anirà acompanyada d’uns vestíbul, camerinos, bar i ascensors; una planta soterrani on s’ubicarà un magatzem, les instal·lacions, vestuaris i rampa d’accès. A la planta altell hi trobarem la sala de control i els dimmers. A la planta sotacoberta s’ubicaran les instal·lacions i serveis i finalment a la primera planta trobarem un vestíbul de servei públic i sales polivalents per a l’ús de les entitats..

Objectius


Dotar de serveis i equipaments el barri, i alhora dotar-lo d’elements de centralitat.

Què s'està fent?

 • A partir del 01 Novembre de 2012
  Actualment estem en l’espera de la resolució del recurs de reposició interposat per la CUP.
 • 30 Octubre de 2012
  El Ple del 30 d’octubre es suspèn l’executivitat de l’acord d’adjudicació produït en el Ple del 18-09-12.
 • 16 Octubre de 2012
  Albert Junyent, representant de la CUP, presenta recurs de reposició contra l’acord adoptat el Ple del 18-09-12 en que es va adjudicar contracte d’obres.
 • 18 Setembre de 2012
  El Ple va prendre els següents acords, entre altres: * Inadmissió de les 2 ofertes presentades per ser anormals * Adjudicació contracte d’obres a Construcciones Cots y Claret S.L.
 • 13 Setembre de 2012
  La mesa de contractació reunida per proposar a l’òrgan competent (el Ple) les següents propostes: No admetre les 2 empreses que han presentat ofertes anormals o desproporcionades. Adjudicar el contracte d’obres a l’empresa Construcciones Cots y Claret S.L. perquè ha presentat la millor ofe
 • 30 Juliol de 2012
  Obertura sobres número 3. Dos empreses presenten oferta anormal o desproporcionada.
 • 23 Juliol de 2012
  Obertura sobres número 2. S’exclouen 2 empreses per incloure informació al sobre que ha permès conèixer el contingut del sobre 3.
 • 18 Juliol de 2012
  Obertura de pliques. El sobre número 1. Amb 25 empreses presentades.
 • 18 Juny de 2012
  El Ple resolt al•legacions i s’aprova definitivament el plec de clàusules i simultàniament s’anuncia de nou la licitació de les esmentades obres. Per tant les empreses licitadores poden presentar les seves ofertes fins el dia 17 de juliol de 2012
 • 16 Abril de 2012
  El Ple aprova el plec de clàusules per la contractació de les obres de rehabilitació i s’aprova l’expedient de contractació per un procediment de licitació obert
 • 12 Desembre de 2011
  El Ple resolt al•legacions presentades i aprova definitivament el projecte executiu per a la rehabilitació de la nau Cal Carrera
 • 01 Desembre de 2011
  Reunions amb els membres de l’oposició per: establir necessitats d’aquest equipament, aportacions i al•legacions durant el termini d’exposició
 • 26 Octubre de 2011
  Presentació del projecte als veïns i a la població en general
 • 25 Octubre de 2011
  Reunions amb els membres de l’oposició per: tractar possibles alternatives energètiques
 • 10 Octubre de 2011
  Proposta per PLE aprovació inicial el projecte executiu
 • 27 Setembre de 2011
  Aprovat per PLE: honoraris per la coordinació de seguretat per les obres d’enderroc
 • 26 Setembre de 2011
  Aprovat per PLE: definitivament del projecte bàsic i resolució de les al•legacions
 • 30 Agost de 2011
  Aprovat per JGL: adjudicació de les obres d’enderroc
 • 25 Juliol de 2011
  Aprovat per PLE:aprovació inicial del projecte bàsic, amb exposició pública de 30 dies
 • 31 Maig de 2011
  Aprovat per JGL: adjudicació del contracte de serveis per la redacció del projecte executiu
 • 24 Maig de 2011
  Aprovat per JGL: adjudicació del contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic
 • 12 Abril de 2011
  Aprovat per JGL: pressupost d’honoraris
 • 18 Març de 2011
  Aprovat per JGL: acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
 • 27 Març de 2010
  Presentació de l’avantprojecte
 • 30 Octubre de 2007
  Aprovat per junta els honoraris per la redacció de l’avantprojecte per la rehabilitació de la sala polivalent