SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Actuacions a la Riba de Sallent  /  Rehabilitació del pont Pere Otger
Rehabilitació del pont Pere Otger

Rehabilitació del pont Pere Otger

Les actuacions previstes són enderrocar la vorera i l'asfalt de tota la plataforma per construir un nou paviment en una única plataforma, amb formigó continu espatllat a les voreres laterals i aglomerat a la calçada central. També es retirarà la barana existent i se'n col·locarà una de nova, així com dos ampits de seguretat a ambdós laterals de la calçada.

Per altra banda, se soterrarà l'enllumenat públic, la xarxa d'aigua, la xarxa de telecomunicacions i s'instal·laran nous bàculs d'enllumenat públic. A més a més, es repararan els paraments de pedra del pont amb rejuntament de juntes en mal estat o inexistents i reposició puntual de pedres.

Aquesta reforma del pont Pere Otger compta amb una subvenció de la diputació que permet afrontar el pressupost d'execució que té un valor de 411.235,80€.

Què s'està fent?