SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Actuacions a la Riba de Sallent  /  Dinamització de l’autonomia personal

Dinamització de l’autonomia personal

Actuacions


L’atenció específica per a les dones és un recurs cada cop més comú als nostres barris, respondre a les necessitats i demandes del col·lectiu femení requereix d’espais i programes pensats des de la visió de gènere i per a tothom. Donada la importància d’aquest col·lectiu al barri, la manca d’espais concrets per a elles i que es crearan nous equipaments s’ha pensat en un programa específic per al col·lectiu de dones del barri.
Programa dedicat a dones de l’àmbit per tal de fer activitats de relació, formació, lleure, generadores d’autonomia.

Objectius


Potenciar l’autonomia personal, en especial, la de les dones grans.
Crear una xarxa de dones que dinamitzi el col·lectiu del barri.
L’objectiu d’aquest programa és donar eines per tal que les persones puguin ser més autònomes, i amb aquesta finalitat s’han realitzat tres tallers amb els fisioterapeutes del municipi per tal d’abordar diferents temàtiques des del punt de vista teòric i pràctic. Tots els tallers s’han realitzat a cal València amb la finalitat que fossin més accessibles de cara a les veïnes i veïns del barri.

Què s'està fent?

  • A partir del 11 Desembre de 2012
    Taller de fisioteràpia uro-ginecològica. Els dies 11 i 18 de desembre de 2012 i 15 i 22 de gener de 2013. Participació de 20 persones.
  • A partir del 08 Novembre de 2012
    Taller com tenir cura dels cuidadors? Els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2012. Participació de 20 persones.
  • A partir del 04 Octubre de 2012
    Taller sobre el dolor. Els dies 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 2012. Participació de 20 persones.