SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  Actuacions a la Riba de Sallent  /  Arranjament carretera
Arranjament carretera

Arranjament carretera

 • 060102-9093449.jpg
 • 060102-9017231.jpg
 • 060102-954213.jpg

Actuacions


La present actuació pretén recuperar aquest vial com un centre comercial i econòmic important del municipi tal i com ja ho havia estat, prioritzant els veïns i vianants, esdevingui un altre cop un element central del barri i la vila.
L’actuació consisteix en un arranjament integral del carrer Carretera: substitució del ferm actual en mal estat, eixamplament de voreres, soterrament de línies elèctriques, senyalització d’un carril per a bicicletes, introducció de mesures de seguretat vial i instal·lació de nou enllumenat tenint en compte criteris d’eficiència energètica. A més, s’actuarà per eliminar les barreres arquitectòniques.

L’arranjament del carrer carretera no està subvencionat al 100% pel Pla de barris ja que es tracta d’un tram de 1350m de longitud; no obstant això, la part més habitada d’aquest tram és la que si està inclosa dins el Pla de Barris de Sallent. El projecte està distribuït en les següents fases:

Fase 1: (a executar per la Direcció General de Carreteres)
Caixa de calçada amb 2 carrils de 3.20m d’amplada
Col·locació de rigola i vorada per a l’inici de la vorera
Carril d’aparcament de 2m d’amplada on sigui possible.
2 passos elevats per a vianants
Desguàs d’aigües pluvials de la calçada.
Senyalització viària horitzontal i vertical, i proteccions
Previsió de creuaments soterrats per a pas de serveis
Nova configuració de 2 interseccions amb el carrer Barcelona i el Pont de la Concòrdia.

Interfase: (a executar per la Direcció General de Carreteres)
Reblerts provisionals amb formigó de la futura vorera per a vianants i de guals per a vehicles.

Fase 2: (a executar per l’Ajuntament de Sallent)
Condicionament de voreres amb panot de 20x20cm
Col·locació de panot especial en passos de vianants per a persones invidents.
Execució del carril bici des de la rotonda accés sud fins el parc de bombers
Nova instal·lació de xarxa d’enllumenat públic, amb reducció de contaminació lumínica.
Adequació de tots els serveis: clavegueram, xarxa d’aigua potable, telefonia, xarxa de gas, xarxa elèctrica, televisió per cable i previsió de conductes de fibra òptica.

Objectius


Convertir l’antiga carretera de Barcelona en un espai integrat al barri.
Pacificar el trànsit rodat i millorar la seguretat del vianants, especialment dels escolars.
Millora de l’atractiu per a la ubicació de noves empreses i comerç.

Què s'està fent?

 • 12 Desembre de 2011
  El ple de corporació resolt les al•legacions presentades en el termini reglamentari i aprova definitament el projecte
 • 25 Octubre de 2011
  Presentació a la ciutadania del projecte
 • 10 Octubre de 2011
  Aprovació inicial del projecte d’adequació de la carretera C-1411