SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Recuperem la Riba del Llobregat
Recuperem la Riba del Llobregat
Construïm un gran equipament d’ús cultural
Recuperem la Riba del Llobregat
Recuperem la Riba del Llobregat
Manteniment de l'equilibri ecològic del riu

Què s'està fent?

[+]